Kompetenceprofil

 

Teknisk tegning

Jeg har over 20 års erfaring som teknisk tegner, hvor jeg hovedsageligt har været beskæftiget inden for maskine industrien samt den kemiske industri inden for miljø, og der igennem stiftet bekendtskab med de fleste typer af tekniske tegninger som bl.a. procesdiagrammer, rør- og instrumentdiagrammer, el-diagrammer og forskellige typer for arrangements-, fremstillings- og montagetegninger.

I min tid hos Haldor Topsøe A/S har jeg bl.a. arbejdet med forskellige former for tekniske tegninger så som apparattegninger, stålkonstruktioner, arrangementtegninger, rørtegninger og isometriske rørtegninger. Forskellige typer af arbejdstegninger der var beregnet for smeden på værkstedet, og til finmekaniske tegninger på 1/100 mm tolerancer for fremstilling på maskinfabrikker, forskellige former for diagram tegninger samt illustrationstegninger til brug for teknisk dokumentation i manualer.

I min tid hos NNE A/S har jeg arbejdet med forskellige former for proces diagrammer.

Hos FLSmidth Airtech A/S arbejder jeg p.t. med forskellige former for fremstillings-, montage- og samlingstegninger samt tilhørende styklister.

Derud over har jeg i en ca. 2 års periode været beskæftiget som teknisk tegner inden for plastindustrien, hvor jeg var beskæftiget med konstruktion og design af støbeforme for fremstilling af emner i plast.

Min store interesse og passion ligger i områderne af de forskellige typer mekaniske tegninger i både 2D og 3D konstruktion som bl.a. arrangements-, fremstillings- og montagetegninger.

 

Software:

Jeg har siden 1990 anvendt computerbaserede tegneprogrammer.

Hos Haldor Topsøe var det programmet Medusa, et rent 2D tegneprogram der blev brugt til at tegne de mekaniske tegninger og diagrammer med. Vi arbejdede også med AutoCad, men det blev kun brugt til små opgaver.

I fritiden begyndte jeg derfor selv at tegne lidt med AutoCad og har der igennem fået opbygget en god forståelse af programmet og dets muligheder. Efter min afskedigelse fra Haldor Topsøe, har jeg gennemført et 9 ugers AutoCad 2000 kursus i 2D tegning, et AutoCad 2004 3D konstruktion samt et AutoCad 2004 3D visualiserings kursus. Jeg har fået meget ud af disse kurser og ser mig i stand til at kunne arbejde helt på højde med, hvad jeg tidligere har kunnet i Medusa.

Hos NNE A/S var det programmet AutoCad 2000 som jeg har arbejdet med til fremstilling af 2D procesdiagrammer.

Hos FLSmidth Airtech A/S er det p.t. programmet AutoCad 2002 som jeg arbejder med til fremstilling af div. 2D fremstillings-, montage- og samlingstegninger. Og excel til fremstilling af styklister.

Jeg har afsluttet et 3D Cad kursus i Inventor 9, og jeg er dybt fascinerede af dette program og dets 100 % integrerede 2D og 3D arbejdsmiljø. Jeg ønsker virkeligt, at jeg som teknisk tegner en dag kan komme til at arbejde med dette program.

I min fritid har jeg arbejdet lidt med animation og har været på kursus i 3D Studio Max, som er et 3D konstruktions/animationsprogram mest beregnet for medie branchen frem for et tegneprogram til industrien. Jeg fik her en god indsigt i 3D på computeren, men er også nået til den konklusion at det for mig som teknisk tegner skal være et rigtigt 2D-3D tegneprogram som AutoCad, Inventor, SolidWorks, Intergraph, AutoPlant eller et tilsvarende Cad program, som jeg håber på at komme til at stifte bekendtskab med i fremtiden.

 

Salgsarbejde:

Jeg har i min tid hos Haldor Topsøe arbejdet tæt sammen med salgsafdelingen for DeNOx og Greenox-anlæg, hvor jeg har hjulpet med at differere anlægstegninger samt bistået med opmålinger af anlæg hos kunder. Dette har affødt en del rejseaktivitet i bl.a. Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og England.

Endvidere var det min opgave at fremstille de tegninger, som efterfølgende dannede grundlag for det endelige tilbud. Tegningerne var simplificerede apparat- og arrangementtegninger.

Ved FLSmidt Airtech AS har jeg via retrofit projekter et tæt samarbejde med salgsafdelingen for reservedels salg hvor jeg hjælper med at differere div. gamle tegninger og finde frem til nyere versioner samt at finde frem til antallet af reservedele og vægte for beregning af tilbuds priser. samt på det sidste bistået med opmålinger af anlæg hos kunder i Sverige.

 

Projektarbejde:

I de første 9 mdr. af mit ansættelsesforhold hos Haldor Topsøe var jeg udstationeret på Statoil olieraffinaderiet i Kalundborg, hvor jeg arbejdede med tegning af isometriske rørtegninger.

Hovedparten af tiden har jeg været tilknyttet en lille projektgruppe, som havde til formål at stå for specielle ingeniøropgaver, der lå uden for de gængse grupperinger i firmaet samt at yde støtte til andre projektgrupper som en form for supportgruppe.

Som speciale havde gruppen ansvar for DeNOx-anlæg til både stationære kraftværker og til skibsfarten, samt Greenox-anlæg til gartnerierne. Gruppen var involveret i hele spektret med salg, projektering, fremstilling, installation og efterfølgende service med udstyr.

Anlæggende lå i det meste af verden, så det var en meget international indstilling der prægede gruppen. Alle tegninger og dokumenter var som regel på engelsk, selv til mange af de danske virksomheder, vi samarbejdede med, og kommunikationen foregik derfor også meget på engelsk.

Som del af denne lille specialgruppe har jeg været involveret i en masse spændende opgaver, både som teknisk tegner, men også med mange opgaver ud over det normale inden for min uddannelse.

Hos FLSmidth Airtech A/S er jeg tilknyttet en projektgruppe som står for ordreafvikling af electrostatic precipitator projekter samt div. retrofit projekter.

 

Inspektion, installation og supervision:

En af mine opgaver hos Haldor Topsøe var bl.a. at stå for inspektioner og tilsyn med det udstyr, vi fik fremstillet hos underleverandører. Det var for det meste DeNOx og Greenox reaktorerne samt udstyr til disse, jeg havde ansvar for.

En anden væsentlig opgave jeg fik overdraget var installation og supervision af katalysatoren, der skulle installeres i reaktorerne, efter at anlægget var installeret hos kunden.

 

Tilbage